Patientveiligheid

Wat is patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid is het zorgvuldig handelen door bevoegde en bekwame zorgverleners tegenover de patiënt. De wettelijke regeling voor bevoegd en bekwaam hebben wij uitgewerkt, zodat onze medewerkers exact weten wat de regels zijn en hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd. Daarnaast hanteren we de standaard om dubbel medicatie af te tekenen en voegen we een extra controle toe bij risicovolle medicatieWij hanteren de lijst met medicatie die tot stand is gekomen door de Taskforce Medicatieveiligheid Care waarin alle partijen binnen de keten samenwerken: ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC Zeggenschap in Zorg, NHG, NPCF, NVAVG, VGN en V&VN.

Huisarts & Specialist Ouderengeneeskunde

Voor de eerste zorg valt u onder de eerstelijnszorg van de huisarts. U kunt zich inschrijven bij alle huisartsen in Oostvoorne, we adviseren u daar graag verder in. De huisarts komt op visite in de Jacobahof als u zorg of controle nodig heeft. Wij verzorgen alle contacten met de huisarts en voeren de behandeling van verpleging uit. Medicatiebeheer wordt door ons verzorgd en voldoet aan de hoogste richtlijnen. Voor gespecialiseerde zorg valt u onder uw behandelend specialist in het ziekenhuis.

Daarnaast werken wij structureel samen met een Specialist Ouderengeneeskunde voor bewoners met een Zorgzwaartepakket 5 of hoger. Deze  Specialist Ouderengeneeskunde (Geriater) kijkt structureel mee met de zorg en heeft een grote rol naast de huisarts. Zij kijkt mee met de huisarts en kan in specifieke gevallen uitgebreider adviseren en voorschrijven. Ook heeft onze specialist ouderengeneeskunde een rol in de deskundigheidsbevordering van het team. Er wordt wekelijks gecoacht bij complexe situaties. In deze continue inzet en ondersteuning van de Specialist Ouderengeneeskunde is Jacobahof Zorgvilla uniek. Die waardering zien we terug in onze behaalde kwaliteitskeurmerken.

Elektronisch cliëntendossier

Bij goede en verantwoorde zorg hoort nu eenmaal registratie van de dingen die je doet en afspreekt. Wij vinden dat heel normaal. Daarom maken wij bij nieuwe bewoners inventarisaties van zgn. “risico-onderwerpen” zoals ondervoeding, incontinentie of vallen. En de uitkomsten van de inventarisatie leiden tot concrete zorgafspraken die we met elkaar vastleggen en die als leidraad dienen voor onze zorg. Zo monitoren we hoe het met u gaat en weet u of we onze afspraken nakomen. Dit evalueren we regelmatig.

Deze afspraken zetten we in ons elektronisch cliëntendossier. Waarom is dit belangrijk? Omdat de dames die u verzorgen dan in één oogopslag kunnen zien wat de afspraken zijn en rapporteren op een mobiele tablet welke zorg er geleverd is. Helder, overzichtelijk en met weinig administratieve last voor de dames die u verzorgen. Voor u geen last maar wij voldoen graag aan de hoogste norm!

En weet u nou wat zo fijn is? Veel mensen die bij ons komen wonen gaan vooruit! Daar meten we pas echt onze kwaliteit aan af!

Bewoner meneer jacobahof zorgvilla oostvoorne
Bewoonster particuliere zorginstelling Jacobahof aan de koffie
Foto bewoonster particuliere zorg jacobahof