Bewonersraad

Bewonersraad Jacobahof

Binnen Zorgvilla Jacobahof is medezeggenschap geregeld door middel van de in 2020 opgerichte cliëntenraad, genaamd Bewonersraad Jacobahof. De Bewonersraad heeft ervoor gekozen om te werken vanuit de Visie: “Een respectvolle, betrokken en transparante belangenbehartiging voor bewoners, die een deel van hun vertrouwde leven achter zich moesten laten, zodanig dat ze hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze gewend waren.”

Wat houdt dat in: ‘Bewonersraad’?

Een bewonersraad bestaat uit een aantal mensen die gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners, conform de Wet Medezeggenschap Cliënte Zorginstellingen (WMCZ2018). Wij geven bewoners die zorg krijgen een stem en komen op voor hun belangen. Wij praten mee over uiteenlopende onderwerpen van eten en drinken tot veiligheid, activiteiten, bezoekregelingen en eigenlijk alle regelingen die bewoners betreffen. Op deze manier draagt medezeggenschap bij aan betere zorg.

De raad heeft de volgende functies:

  • de antenne: wij horen klachten en wensen. Wij zien, voelen, proeven, ervaren mee in de zorgorganisatie. Hier komen signalen uit voort die wij aan de orde willen stellen.
  • de tolk: wij vertalen de wensen en behoeften van bewoners die zorg krijgen naar het gemeenschappelijk belang en nemen deze mee naar de zorgaanbieder.
  • de waakhond: wij letten erop dat de zorgaanbieder doet, wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste wijze doet. Dit houdt in dat de bewoners de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat zij willen.
  • de adviseur: wij adviseren gevraagd en ongevraagd de zorgaanbieder met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Contact

U kunt ons bereiken via bewonersraadjacobahof@gmail.com en natuurlijk kunt u ons altijd aanspreken als we elkaar tegenkomen in de Villa.

Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit:

Bewoner meneer jacobahof zorgvilla oostvoorne

Nicolette de Jong-Keijzer
Voorzitter

Bewoonster particuliere zorginstelling Jacobahof aan de koffie

Wil van Rooijen-van Wingerden
Actief lid

Foto bewoonster particuliere zorg jacobahof

Annie de Vries
Secretaris